Kế hoạch tuyển sinh năm 2013

11:20 | 02/05/2013

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong giai đoạn mới của Tỉnh.

- Thông báo tuyển sinh được triển khai rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh phụ cận;

- Nội dung trong thông tin tuyển sinh cụ thể cho các nghề, các trình độ đào tạo theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành;

- Tuyển  sinh đủ chỉ tiêu và đúng đối tượng theo mục tiêu phát triển của nhà trường;

- Hồ sơ tuyển sinh áp dụng  theo quy định  hiện hành.

II. Nội dung:

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh theo nghề đào tạo:
         Năm học 2013 - 2014 tiếp tục tuyển sinh đào tạo nghề chính quy trình độ cao đẳng nghề 600 sinh viên, trung cấp nghề 300 học sinh, sơ cấp nghề và đào tạo nghề ngắn hạn và dạy nghề cho LĐNT (đối tượng phi nông nghiệp) 300 học viên.

2.  Hình thức và đối tượng tuyển sinh:

        - Hệ cao đẳng và trung cấp nghề: Xét tuyển.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện đạo đức trong học bạ (lớp 10, 11, 12) trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tương đương (gọi tắt là THPT) hoặc điểm dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 để xét tuyển, phân theo hệ đào tạo trong ngân sách nhà nước. Hệ tuyển sinh trung cấp nghề (đối tượng tốt nghiệp THCS) được tổ chức đào tạo song song chương trình văn hóa bổ túc trung học (liên kết với TTGDTX tỉnh Bắc Ninh đào tạo) và chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp.

        - Hệ sơ cấp nghề: Giao theo các nghề thuộc chuyên môn của các khoa trên cơ sở đó các khoa chủ động xây dựng kế hoạch trình ban giám hiệu duyệt (bao gồm cả đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

3. Quy trình thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

1

Lập kế hoạch tuyển sinh, ban hành các văn bản theo quy chế, ra thông báo và chuẩn bị các nội dung trong hồ sơ tuyển sinh

    Hoàn thành trước 03/5/2013

Phòng Đào tạo

 

2

Thực hiện việc dựng các thông báo, tờ rơi  về tuyển sinh trong và ngoài trường

Hoàn thành trước 03/5/2013

Các Phòng HC-QT, Đào tạo, Khoa Cơ khí

3

Triển khai các thông tin tuyển sinh và tuyên truyền trên website:  www.bvcet.edu.vn ,  www.thongtintuyensinh.vn

    Hoàn thành trước 10/5/2013

Phòng Đào tạo và Ban biên tập website nhà trường

4

In giấy báo nhập học, phiếu đăng ký học nghề, thông báo tuyển sinh. Giới thiệu ngành nghề

   Hoàn thành trước 10/5/2013

Phòng Hành chính quản trị

 

5

Các Khoa, Phòng, trung tâm, các nhóm chuyên trách tuyển sinh, CBGV tham gia tuyên truyền và tuyển sinh

   Tháng (5 ÷ 9)/2013

Các Phòng, Khoa, TT, nhóm chuyên trách, CBGV

6

Giao nhận hồ sơ và giấy báo nhập học tại trường cho HSSV       

     Từ 15/5/2013 tại phòng 103- nhà     Hiệu bộ

Phòng đào tạo, Phòng CT HSSV, CBGV chuyên trách

7

Thời gian nhập học

 

Ngày (22/8÷19/9)/2013

 (chủ yếu tập trung vào ngày 22/8 và 19/9)

Có kế hoạch chi tiết kèm theo ban hành trước ngày nhập học

8

Tập trung HSSV đầu khoá

     Ngày 23/9/2013

9

Học tập đầu khoá    

    Ngày (24/9 ÷ 27/9)/2013

10

Lập kế hoạch năm học và tiến độ đào tạo năm học 2013 - 2014

     Tháng 9/2013

phòng Đào tạo, các Khoa

III. Tổ chức thực hiện:

Phụ trách các đơn vị được phân công thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện gửi về thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường tổng hợp trình Ban giám hiệu vào ngày thứ 3 tuần cuối hàng tháng trong thời gian tháng (5 ÷ 9)/2013.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh học nghề năm học 2013-2014 của Nhà trường. Ban giám hiệu yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai các nội dung của kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường để thực hiện./.

Bài viết liên quan